nurse_tablet_oldman_happy

Cyfrowe impulsy dla opieki i wsparcia

Cyfryzacja jako nowa siła napędowa sektora opieki

Co trzecia osoba w wieku 65 lat i więcej żyje samotnie. Od połowy lat 80. liczba gospodarstw domowych jednorodzinnych i jednoosobowych wzrosła prawie dwukrotnie – szczególnie seniorzy coraz częściej mieszkają samotnie. W 2020 roku, według danych Statistics Austria, odnotowano prawie cztery miliony prywatnych gospodarstw domowych – z czego 1 506 000 osób mieszkało samotnie. Jednak utrzymanie się tego trendu będzie miało ogromny wpływ na jakość życia i opieki nad osobami starszymi najpóźniej do 2030 roku.

Jak dowodzi badanie Statistics Austria i wiele innych badań, nasze społeczeństwo przechodzi zmiany demograficzne. Spowoduje to w najbliższych latach znaczące zmiany w strukturze populacji. Przechodzenie na emeryturę pokolenia wyżu demograficznego, jak również tendencja do tworzenia samotnych gospodarstw domowych i spadek liczby urodzeń znacznie pogarszają sytuację w sektorze opieki. Jak powszechnie wiadomo, sektor opieki od lat cierpi na niedobór certyfikowanych specjalistów. Tylko w 2030 roku w Austrii prognozowane jest zapotrzebowanie na około 100 000 opiekunów. Oczywiście, ten szacunek oznacza również nowe możliwości kariery w wszechstronnej dziedzinie zawodowej, która się porusza. Postępująca cyfryzacja sprawia, że praca w sektorze opieki i pielęgnacji jest jeszcze bardziej atrakcyjna.

Sukcesy z holistycznymi systemami opieki

Innym rozwiązaniem mającym na celu odciążenie seniorów w codziennej opiece oraz poprawę jakości ich życia jest
JAMES Tabletka
JAMES – specjalny tablet, który zabawia osoby starsze dzięki przyjaznemu dla seniorów oprogramowaniu i prostej obsłudze. Tablet służy jako holistyczny węzeł komunikacyjny między opieką profesjonalną a domową. W związku z tym system wprowadza profesjonalne narzędzia do pielęgnacji do domu osoby pielęgnowanej. Organizacje opiekuńcze mogą zapewnić opiekunom i opiekunom rodzinnym profesjonalny plan opieki wraz z instrukcjami i samouczkami wideo za pośrednictwem tabletu JAMES . Zarówno plan, jak i treść są dostosowane do wymagań osoby, którą ma się opiekować. Ponadto opiekunowie i krewni mogą wygodnie dokumentować codzienne zadania za pomocą listy kontrolnej w aplikacji do opieki na tablecie. Dzięki integracji kolejnych funkcjonalności, takich jak portal rodzinny umożliwiający lepszą komunikację z bliskimi, tablet będzie dalej rozwijany w holistyczną platformę usługową.

Digitalizacja tworzy przyszłość

Coraz wyższej jakości wymagają profesjonalne instytucje opiekuńcze i mobilni opiekunowie, a także duży obszar opieki domowej. Fakt ten nie powinien jednak odstraszać od zawodu pielęgniarki. Przebieg pracy w zakresie opieki jest coraz bardziej ułatwiony dzięki narzędziom cyfrowym i daje profesjonalistom szansę na skupienie się na tym, co najważniejsze, czyli na osobie, którą się opiekują, a jednocześnie jest w stanie odpowiedzieć na nowe wyzwania.