Niezawodna ochrona przed demencją

James Dementia Watch wspiera personel opiekuńczy w przypadku mieszkańców zagrożonych ucieczką, uruchamiając po kilku minutach alarm w przypadku opuszczenia domu/obiektu, a następnie umożliwiając zlokalizowanie osoby. Aby system działał niezawodnie, ważne jest, aby w domu był zasięg telefonii komórkowej, a także dostępne było WiFi (w przeważającej części).
Aby umożliwić ciągłą pracę lub korzystanie z zegara (również w czasie ładowania), wymagany jest zegar wymienny. Dzięki zniżce na zegarek zastępczy, proces ładowania można łatwo załatwić organizacyjnie.
Opcjonalnie oferujemy również Stację James (tablet), która natychmiast wyświetla alarmy i może być wykorzystana do zlokalizowania osoby objętej opieką. Jest też zamykana opaska na rękę na wypadek, gdyby mieszkaniec sam zdjął zegarek.

B7

Działanie

[woocommerce-products-wizard id="3687"]

Wszystkie ceny są cenami netto bez ustawowego podatku VAT.

© 2022 ilogs healthcare gmbH