senior_lady_living_at_home

Projekt pilotażowy Care about Care

Care about Care ma na celu wzmocnienie pozycji aktorów w ekosystemach profesjonalnej opieki domowej. Zapewni on nowe, oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych możliwości współpracy i wymiany informacji, aby umożliwić osobom starszym starzenie się w domu i usprawnić procesy opieki. Osiem zespołów z Austrii, Belgii, Luksemburga i Szwajcarii opracuje i przetestuje dwie pilotażowe platformy Care about Care w trzech krajach europejskich z udziałem ponad 700 uczestników w ciągu najbliższych dwóch i pół roku.

Projekt AAL dla większej opieki

Dzięki pilotażowemu projektowi Care about Care staramy się “spojrzeć na opiekę nie tylko z jednej strony i wspierać ją długofalowo”.

Aktorzy

Firma ilogs healthcare and mobile software GmbH,.
Kampus FHWN Wieselburg
oraz WU(Wiedeński Uniwersytet Ekonomii i Biznesu),.
Hilfswerk Dolna Austria
jak również innych partnerów międzynarodowych.

Słowa kluczowe

Komunikacja cyfrowa i wzmocnienie pozycji

Cel

Oferowanie nowych usług informacyjnych i komunikacyjnych dla sieci opieki.

Szanse

Aplikacja do opieki, okulary do mieszanej rzeczywistości i cyfrowa sieć opieki
Okulary z mieszaną rzeczywistością dla wiedzy eksperckiej na odległość
Aplikacja pielęgnacyjna jako centrum komunikacyjne